לשנות את הגדרות אף איקס גרף

 

מה אתה רוצה ללמוד ?להגדיר כלים טכנים בתוכנה

*         בטאב שונות בקבוצת שונות לחץ על הגדרות.

 

שינוי הגדרות של כלים טכניים בתוכנה

 

*       ביכולתיך לטעון תצורה גלובאלית לכל מנייה חדשה שאתה פותח בתוכנה – פשוט בחר בתצורה המתאימה תחת קבוצה "טעינת תצורה גלובאלית".

 

שים לב  השינויים לא יחולו על גרפים שכבר נשמרו בתצורה מסויימת. תוכל למחוק את כלל התצורות על מנת להחיל את השינויים על גרפים חדשים.

 

*       להצגת פיבונאצ'י מורחבת סמן  מורחבת בקבוצת הצגת פיבונאצ'י.

*       לשינוי מס' נקודות ליח' זמן בכלי גאן הזן ערך מתאים בקבוצת כלי גאן.

*       בקבוצת גרפים מתקדמים, בחר גרף מתקדם מתאים והזן ערכים מתאימים.

 

לשנות את תצוגת הגרף

הגרף נטען עם תצוגת ברירת מחדל. בעזרת הגדרות תצוגה תוכל לשנות תצוגה זו. תוכל להגדיר את צבעי הרקע של הגרפים, את צבעי העמודות עצמן ועוד. פתח את תווית "הגדרות" וסקור את שלל מאפייני התצוגה שביכולתך לשנות.