מחשבון אופציות מעוף

 

לפתוח את מחשבון האופציות

*         בטאב הבית בקבוצת שונות פתח את תפריט מחשבון ולחץ על אופציות.

 

חישוב שווי תיאורטי ומקדמים

בעזרת נוסחאת "Black And Scholes"  ניתן לחשב את שוויים התיאורטי של אופציות ומקדמים שונים.

לחישוב ערך האופצייה והמקדמים בצע את השלבים הבאים :

1.      הזן את ערך נכס הבסיס.

2.      את את סטיית התקן (באחוזים) .

3.      הזן את ערך הריבית השנתית (באחוזים).

4.      הזן את מספר הימים לפקיעה.

5.      הזן את מחיר מחיר מימוש האופצייה (strike-price).

6.      לחץ על החץ הירוק העליון לביצוע החישוב וקבלת הערכים בטבלה השמאלית העליונה.

 

חישוב סטיית תקן גלומה

לחישוב סטיית תקן גלומה בצע את השלבים הבאים :

1.      בטבלה הימנית התחתונה הכנס את מחיר אופציית CALL  מחיר אופציית PUT .

2.      לחץ על החץ הירוק התחתון לחישוב התשובה.